ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΤΑ ΕΞΗ ΓΕΝΗΠΡΩΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΓΕΝΟΣ 

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ 

ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΚΩΝ 

ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΟΣ 

ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ 

ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΗΜΙΘΕΟΙ ΓΙΟΙ ΘΕΩΝ 

ΤΕΡΑΣΤΙΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΜΥΣΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ 

ΜΕ ΑΝΩ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ


ΤΡΙΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΤΟ ΧΡΥΣΟ


ΤΕΤΑΡΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΤΟ ΑΡΓΥΡΟ


ΠΕΜΠΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΤΟ ΧΑΛΚΙΝΟ


ΕΚΤΟ ΓΕΝΟΣ 

ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΥΝ


ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ