ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΩΣ


 8Ο ΟΓΔΟΟ

 ΑΠΕΙΡΟ ΤΟΥ ΝΟΥ

2Ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟ 

ΑΠΕΙΡΟ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 8Ο ΟΓΔΟΟ ΑΠΕΙΡΟ

ΤΟΥ ΝΟΥ ΤΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΝΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ

ΟΛΙΚΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ:
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ 8Ο 

ΟΓΔΟΟ ΑΠΕΙΡΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ,

ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΘΕΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ

ΟΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ

 ΤΟΥ ΝΟΥ. ΟΠΟΥ Η

ΜΕΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΥ ΤΩΡΑ,

 ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΤΟ 8Ο ΟΓΔΟΟ ΑΠΕΙΡΟ ΤΟΥ ΝΟΥ.

ΑΡΑ, ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΙΤΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ 8ΟΥ

ΟΓΔΟΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ 2 ΔΥΟ ΜΕΣΟΤΗΤΕΣ, ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ

ΜΕΣΟΤΗΤΑ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ:
ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ:1Η ΠΡΩΤΗ 

ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 8ΟΥ ΟΓΔΟΟΥ

ΑΠΕΙΡΟΥ ΧΡΟΝΟΣ-ΝΟΥΣ-ΦΩΣ, ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ

ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.
ΣΤΟ 2Ο ΔΕΥΤΕΡΟ

 ΜΕΡΟΣ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΠΑΛΙ ΤΟΥ 8ΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ,

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΦΗΚΑΝ. ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ, ΤΟ

ΦΩΣ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΛΛΑΝΙΑ

ΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΝΟΥ ΤΟΥ

ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 ΚΑΙ ΔΟΜΕΙΤΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΥ 8ΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ

 ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΝΟΥ, ΟΠΩΣ:
ΣΤΗΝ 1Η ΠΡΩΤΗ ΟΛΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 ΕΝΑ,

ΟΠΟΥ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΩΣ.

ΣΤΗΝ 2Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΑΣ

 ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΙΑΣ ΤΟΥΣ,

ΟΠΟΥ ΦΩΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΣ 

ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ

ΦΩΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ. ΚΑΙ ΟΙ 2 ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΣΥΣΤΗΝΟΥΝ ΤΗΝ

ΠΑΝΙΕΡΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΕΙΑ ΔΡΑΣΗ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ

ΘΕΙΑ ΑΠΕΙΡΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 8ΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΤΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΝΟΥ 1 ΕΝΑ ΚΑΙ 2ΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥ 

ΑΠΕΙΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΥ.

ΤΩΡΑ, ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΑ 4 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΤΙΡΡΟΠΑ ΑΠΕΙΡΑ ΤΟΥ ΝΟΥ ΠΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΔΥΟ ΟΛΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ Ι ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΥ, ΟΠΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ 2 ΔΥΟ ΟΜΟΡΡΟΠΩΝ

ΑΠΕΙΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΞΩ:
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η 4 

ΤΕΤΡΑΔΑ 4 ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΤΙΡΡΟΠΩΝ ΑΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΥ


ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΛΥΣΟΥΜΕ

 ΕΝΑ-ΕΝΑ ΤΑ 4 ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΥΤΑ ΑΝΤΙΡΡΟΠΑ

ΑΠΕΙΡΑ, ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1Ο ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟ ΑΠΕΙΡΟ ΤΗΣ 1ΗΣ

ΠΡΩΤΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 9Ο ΕΝΑΤΟ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΕΙΡΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ

ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΝΟΥ 1 ΕΝΑ.

9Ο ΕΝΑΤΟ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟ ΑΠΕΙΡΟ ΤΗΣ ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΥ
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΕΙΡΟ, ΣΤΗΝ

 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ, ΒΛΕΠΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΛΕΥΡΑ ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ

ΜΕΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΥ, ΟΠΟΥ ΑΥΤΗ Η ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ

ΑΠΕΙΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ΕΤΣΙ, Η ΙΕΡΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ:
ΑΡΑ, Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

 1 ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΥ.

ΟΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΥ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΩΣ, ΟΠΟΥ ΕΠΕΙΤΑ, ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ

ΞΑΝΑΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΩΝΕΙ ΣΤΟΝ

ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1 ΕΝΑ. ΟΠΟΥ ΟΙ

ΜΝΗΜΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΕΙΡΟ ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΝΟΥ 1 ΕΝΑ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
 ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

Η ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ 3 ΤΡΙΩΝ ΠΑΝΙΕΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΕΩΔΕΤΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΝΤΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ-ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΡΑ-ΜΑΩΝΑ


ΠΗΓΗ
 «ΜΕΛΕΤΗΣΕ 

ΤΑ ΙΕΡΑ ΕΛΛΑΝΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

 ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΣΟΥ,

 ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ

 ΘΕΙΑΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ

 ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΠΑΝΙΕΡΗΣ 9 ΕΝΝΕΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΟΥ». 


ΑΙΘΕΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ :  https://www.aitherikigrafi.gr

ΕΛΛΑΝΙΑ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΗ : https://www.aitherikigrafi.gr/epikliseis

ΙΕΡΗ ΕΛΛΑΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ : https://kosmotheasi.com


melissaellinonanabasis