ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΓΙΝΟΝΤΕ 1 ΕΝΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΔΩΡ


ΟΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ Η ΟΜΙΚΡΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΡΟΗΣ

ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΟΛΟΥ 1 ΕΝΑΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΛΙΚΟ ΘΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΤΟΝ ΟΛΙΚΟ ΟΛΟΝ 1 ΕΝΑ ΑΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 1 ΕΝΑΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝΕΤΕ Η ΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

«ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΟΛΟΥ ΤΟΥΣ 1 ΕΝΑ»


ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ «Τ»

ΕΙΣΕΡΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΩΡΣΤΗΝ 3 ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΝΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΩΝ ΑΛΦΑ

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ 7 ΕΦΤΑΕΠΙΠΕΔΗ ΕΛΛΑΝΙΑ ΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ


ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΟΛΟΝ ΦΩΣ«ΟΠΟΥ ΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΙΚΗ ΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΣ

ΣΤΟ Υ ΥΨΗΛΛΟΝ

Η ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΩΣ ΕΙΝΑΙ:ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΚΡΥΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

ΤΗΣ ΑΓΑΘΗΣ ΥΠΕΡΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΦΩΣ

ΟΠΟΥ Ο ΛΕΥΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΓΙΝΟΝΤΕ 1 ΕΝΑ

ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΥΔΩΡ

ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ 3 ΤΡΙΑΔΑΣ

ΦΩΣ-ΝΟΥΣ-ΧΡΟΝΟΣ»ΟΠΟΥ ΤΟ ΟΛΟΝ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΘΕΙΑ ΟΛΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΙΑΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ

ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΦΑ

ΣΤΟ ΟΛΙΚΟ ΟΛΟΝ 1 ΕΝΑ


ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΒΙΟΥΟΠΟΥ ΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΧΟΥΝ ΒΙΟ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΒΙΟ

ΟΠΟΥ ΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕ ΣΤΟΝ ΒΙΟ

ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΩΝ ΑΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΒΙΩΝ

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΛΙΚΟ ΟΛΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΟΛΟΥ 1 ΕΝΑ


ΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΕ

ΣΤΟ ΠΑΡΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ

ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΟ ΘΕΙΟ

ΠΑΝΙΕΡΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΒΙΟ ΤΟΥ ΩΜΕΓΑΟΠΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ Ο 1 ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΩΜΕΓΑ

ΑΠΟ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΟΛΙΚΟ ΟΛΟΝ 1 ΕΝΑ


ΟΠΟΥ ΤΟ 1 ΕΝΑ Ω ΩΜΕΓΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ Α ΑΛΦΑ

ΚΑΙ ΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ Α ΑΛΦΑ ΕΙΝΑΙ 1 ΕΝΑ Ω ΩΜΕΓΑ


«Ο ΩΜΕΓΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΛΦΑ ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΦΑ

Ο ΩΜΕΓΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ Ο 1 ΕΝΑΣ ΩΜΕΓΑ»


ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΡΕΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΛΗΣΗΣ ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ - ΩΜΕΓΑ ΑΛΦΑ

ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑΠΗΓΗ

https://www.aitherikigrafi.gr/epiklisi-alpha-omega