ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΟΛΙΚΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Ι, ΟΠΟΥ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΠΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥΣ.

 


ΜΟΝΑΔΑ Ι

 ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΕΙΑΣ ΤΩΝ

9 ΕΝΝΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ι, ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ 9 ΕΝΝΕΑΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ.


ΣΤΙΣ 9 ΕΝΝΕΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑΤΑ.


ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥΣ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ, ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Ι ΤΟΥ

ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.


ΚΑΘΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 9 ΕΝΝΕΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΕΙΑΣ ΤΩΝ 9

ΕΝΝΕΑ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΙΚΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Ι, ΟΠΟΥ ΜΕΣΑ ΤΗΣ

ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΠΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ

ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥΣ.


ΟΜΩΣ, Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ, ΟΠΩΣ:

1) Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ,

ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ, Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΣ ΟΛΑ, ΤΑ ΠΑΝΤΑ.


2) Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑ,

ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ.


3) Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ

Η ΙΔΙΑ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ, ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΣ

ΟΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.


4) Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΕΙΑ,

ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ, Η ΑΝΔΡΕΙΑ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ, ΣΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΑ, ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ.


5) Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ,

ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ, Η ΣΥΝΘΕΣΗ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ

ΟΛΟΥΣ, ΣΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΑ, ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ.

6) Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΕΚΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΙΟ, ΕΙΝΑΙ Η

ΙΔΙΑ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ, ΤΟ ΘΕΙΟ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΣ

ΟΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.


7) Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΑ, ΕΙΝΑΙ

Η ΙΔΙΑ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ, Ο ΕΡΩ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ, ΓΙΑ

ΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.


8) Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 8ΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΗΡ, ΕΙΝΑΙ Η

ΙΔΙΑ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ, ΤΟ ΑΗΡ, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ, ΣΕ

ΟΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.


9) Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 9ΗΣ ΕΝΑΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡ, ΕΙΝΑΙ Η

ΙΔΙΑ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ, ΤΟ ΠΥΡ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΣΕ

ΟΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.


ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΕΛΥΣΑ ΜΟΛΙΣ ΤΩΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΩ, ΣΕ

ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ

ΑΝΑΛΥΩ, Ο ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΙΚΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΜΕΣΑ


ΤΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ,

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ. ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ


ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΝΟΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

ΠΟΤΕ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΝΑ ΑΚΥΡΩΝΕΙ Ή ΝΑ

ΑΛΛΟΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥΣ.

«ΚΑΤΙ ΠΟΥ

 ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΚΟΡΟΝ ΣΤΟ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ

ΓΑΙΑΣ ΜΑΣ».


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

ΙΕΡΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ 9 ΕΝΝΕΑ