ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 13 ΔΕΚΑΤΡΙΑΔΕΣ ΚΟΣΜΟΣΥΣΤΑΔΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΚΟΣΜΟΣΥΜΠΑΝΤΩΝΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ ΜΑΣ, ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 13 ΔΕΚΑΤΡΙΑΔΕΣ ΚΟΣΜΟΣΥΣΤΑΔΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΚΟΣΜΟΣΥΜΠΑΝΤΩΝ

Ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ 600.

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ, Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΗΛΙΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΑΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΣΜΟΣΥΣΤΑΔΕΣ ΤΩΝ 13 ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ 600 ΕΞΑΚΟΣΙΑ.
ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΟΥΚΙΔΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΤΟΥΣ ΗΛΙΟΙ, ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΣ 600 ΕΞΑΚΟΣΙΑ. 


Ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ 600.

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ, Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΗΛΙΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΑΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΣΜΟΣΥΣΤΑΔΕΣ ΤΩΝ 13 ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ 600 ΕΞΑΚΟΣΙΑ.
ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΟΥΚΙΔΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΤΟΥΣ ΗΛΙΟΙ, ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΣ 600 ΕΞΑΚΟΣΙΑ.

ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΛΑΝΙΑ ΚΟΣΜΙΚΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ, ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΟΛΙΚΕΣ ΟΛΟΤΗΤΕΣ ΚΟΣΜΟΣΥΣΤΑΔΩΝ ΤΩΝ 13 ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΕΙΝΑΙ 13 ΔΕΚΑΤΡΙΑ!

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ 3 ΤΡΙΑ ΣΕ ΠΙΟ ΜΙΚΡΕΣ ΟΛΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΣΜΟΣΥΣΤΑΔΕΣ, ΟΠΟΥ ΟΙ 2 ΔΥΟ ΚΟΣΜΙΚΟΙ ΗΛΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΗΛΙΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ :  Ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ 600

ΣΕΛ. 821 – 822 ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ, ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΣΤΟ PDF ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ