ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ…ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ…ΠΑΝΩ ΑΠΟ 700 ΝΟΜΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΣΕ ΙΣΧΥ…

ΤΑ ΔΕ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΛΠ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΙΣ 500.000…

ΣΑΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ;;;
ΙΣΩΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ…ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΔΕΛΦΕ ΠΑΛΕΥΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΟΥ…ΟΣΟ ΑΔΡΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ…ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΤΩΡΑ.

Ε.ΣΥ….ΜΠΟΡΕΙΣ…

ΓΙΝΕ ΗΡΑΚΛΗΣ…ΤΟ ΚΛΕΟΣ ΤΗΣ ΗΡΑΣ…ΓΙΝΕ ΠΟΛΙΤΗΣ – ΟΠΛΙΤΗΣ…ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΤΟΝ ΔΙΠΛΟ ΠΕΛΕΚΥ ΤΗΣ ΝΕΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ….ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟ ΘΗΡΙΟ…ΜΕ ΝΟΗΣΗ ΜΕ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΟΠΩΣ ΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ…

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΗΣ ΛΕΡΝΑΙΑΣ ΥΔΡΑΣ :
1ο MNHMONIO Ν.3845/2010 172 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
2ο ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ Ν.4046/2012 199 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
3ο MNHMONIO Ν.4336/14-8-2015 222 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
4ο MNHMONIO Ν.4472/2017 153 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ
Ν. 3845/2010 (Α΄65/6-­‐5-­‐2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-­‐μέλη της Ζώνης του ευρώ»
Ν. 3846/2010 (Α΄66/15-­‐5-­‐2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
Ν.3847/2010 (Α΄67/11-­‐5-­‐2010) «Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του βοηθήματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου»
Ν.3863/2010 (Α΄115/15-­‐7-­‐2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»
Ν.3865/2010 (Α΄120/21-­‐7-­‐2010) «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις»
Ν. 3891/2010 (Α΄188/4-­‐11-­‐2010) «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα»
Ν. 3896/2010 (Α΄207/8.12.2010) «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις»
Ν. 3918/2011 (Α΄31/2-­‐3-­‐2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.»
Ν.3943/2011 (Α΄66/31-­‐3-­‐2011) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»
Ν. 3984/2011 (Α΄150/ 27-­‐6-­‐2011) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις»
Ν.3986/2011 (Α΄152/1-­‐7-­‐2011) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-­‐2015»
Ν.3996/2011 (Α΄170/5-­‐8-­‐2011) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»
Ν.4002/2011 (Α΄180/22-­‐8-­‐2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-­‐Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-­‐Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»
Ν.4014/2011 (Α΄209/21-­‐9-­‐2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»

Ν.4019/2011 (Α΄216/30-­‐9-­‐2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»

Ν.4021/2011 (Α΄218/3-­‐10-­‐2011) «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων-­‐Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα-­‐Κύρωση σύμβασης-­‐ Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις»
Ν.4024/2011 (Α΄226/27-­‐10-­‐2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-­‐2015»
Ν.4025/2011 (Α΄228/2-­‐11-­‐2011) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα αποκατάστασης, αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
Ν.4038/2012 (Α΄14/2-­‐2-­‐2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν στην εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-­‐2015»
Ν.4046/2012 (Α΄28/17-­‐2-­‐2012) «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ε.Ε. και της ΤτΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
[Συσχετισμένα έγγραφα του: 4046/12 ]
[Συνολικός αριθμός εγγράφων: 169]
Ν.4047/2012 (Α΄31/23-­‐2-­‐2012) « Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 -­‐2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-­‐βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-­‐2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών , Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-­‐2015» και άλλες διατάξεις.

Ν.4051/2012 (Α΄40/29-­‐2-­‐2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012»

Ν.4052/2012 (Α΄41/1-­‐3-­‐2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ε.Ε. και της ΤτΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις»
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 15ης Μαρτίου 2012 (Α΄59/15.3.2012) «Λήψη μέτρων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στο Κέντρο των Αθηνών»
Ν.4071/2012 (Α΄85/11-­‐4-­‐2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωματωμένη Οδηγία 2009/50/ΕΚ»
Ν.4072/2012 (Α΄86/11-­‐4-­‐2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις»
Ν.4075/2012 (Α΄89/11-­‐4-­‐2012) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-­‐ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις»
Ν.4093/2012 (Α΄222/12-­‐11-­‐2012) « Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-­‐2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-­‐2016»
4099/2012 (Α΄250/20-­‐12-­‐2012) «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/ΕK. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις»

Ν.4110/2013 (Α΄17/23-­‐1-­‐2013) « Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις»

Ν. 4111/2013 (Α΄18/25-­‐1-­‐2013) « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν.4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των ΣυμβάσεωνΤροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) , με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ. , της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ», και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ , με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων» , παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
[Συσχετισμένα έγγραφα του: 4111/13 ]
[Συνολικός αριθμός εγγράφων: 350]
Ν.4141/2013 (Α΄81/5-­‐4-­‐2013) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»
Ν. 4142/2013 (Α’ 83) «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π. .Ε).»
Ν. 4144/2013 (Α΄88/18-­‐4-­‐2013) « Αντιμετώπιση παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»
Ν.4147/2013(Α΄98/26-­‐4-­‐2013) «Κύρωση τις από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη , τις Γενικής Γραμματείας τις Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και τις διατάξεις.

Ν.4150/2013 (Α΄102/29-­‐4-­‐2013) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και τις διατάξεις» -­‐ Νομοσχέδιο Υπουργείου Ναυτιλίας. Αφορά έμμεσα το ΝΑΤ.

Ν.4151/2013 (Α΄103/29-­‐4-­‐2013) « Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών.»
Ν.4152/2013 (Α΄107/9-­‐5-­‐2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»
Ν. 4158/2013 (Α΄126/4-­‐6-­‐2013) « Κύρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου τις Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών τις Αμερικής και τις Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-­‐μελών που υπεγράφη τις 25 και 30 Απριλίου 2007 και τις διατάξεις»
Ν. 4172/2013 (Α΄167/23-­‐7-­‐2013) « Φορολογία εισοδήματος , επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις.»
Ν. 4178/2013 (Α΄174/8-­‐8-­‐2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο κα τις διατάξεις»
Ν.4182/2013 (Α΄185/10-­‐9-­‐2013) « Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.»
Ν.4186/2013 (Α΄193/17-­‐9-­‐2013) « Αναδιάρθρωση τις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.»

Ν.4199/2013 (Α΄ 216) «Δημόσιες οδικές μεταφορές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις»

Ν.4209/2013 (Α΄253/21-­‐11-­‐2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις.»

N.4218/2013 (Α΄268/10-­‐12-­‐2013) « Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄176) και άλλες διατάξεις.»

Ν.4223/2013 (Α΄287/31-­‐12-­‐2013) « Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις».
Ν.4224/2013 (Α΄288/31-­‐12-­‐2013) « Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις».
N. 4225/2014 (A΄2/7-­‐1-­‐2014) «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

N. 4237/2014 (A΄36/12-­‐2-­‐2014) « Ρύθμιση θεμάτων τις ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

Ν.4242/2014 (A’ 50) «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις»
Ν. 4251/2014 (Α΄80/1-­‐4-­‐2014) ) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»
Ν.4254/2014 ( Α΄85/7-­‐4-­‐2014) « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης τις Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και τις διατάξεις»
Ν.4255/2014 (Α΄89/11-­‐4-­‐2014) «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.»
Ν.4256/2014 (Α΄ 92/14-­‐4-­‐2014) « Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις»
Ν.4261/2014 (A’107) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις»
Ν.4264/2014 (Α΄118/15-­‐5-­‐2014) « Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»

Ν.4277/2014 (Α΄156/1-­‐8-­‐2014) « Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις»

Ν.4281/2014 (Α΄160/8-­‐8-­‐2014) « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας , οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
Ν.4302/2014 (Α΄225/8-­‐10-­‐2014) «Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις»
Ν.4310/2014 (Α΄258/8-­‐12-­‐2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»

Ν.4316/2014 (Α΄270/24-­‐12-­‐2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.»

Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94 Α/14-08-2015) : Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
[Συσχετισμένα έγγραφα του: 4336/15 ]
[Συνολικός αριθμός εγγράφων: 796]
Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94 Α/27-05-2016) : Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
[Συσχετισμένα έγγραφα του: 4389/16 ]
[Συνολικός αριθμός εγγράφων: 2275]
Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-75 Α/23-5-17 ) : Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
[Συσχετισμένα έγγραφα του: 4472/17 ]
[Συνολικός αριθμός εγγράφων: 488]
….ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ…..ΑΛΛΑ ΘΕΩΡΗΣΑ ΟΤΙ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΗΣΕΤΕ ΤΟ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ…
ΕΦΗ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ
ΕΛΑ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Ε.ΣΥ. ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΟ. ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΥΓΕΊΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ - ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

πηγη: https://www.e-synews.gr/wp/2020/02/09/lernaia-ydra-ton-mnimonion/