ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εσόδων – εξόδων του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου Οικ. Ετους 2020Εισπράξεις Παγκαρίων Ι. Ναού Ευαγγελιστρίας και Παρεκκλησίων 2.500.000,00

Από εκποίηση χρυσού – χρυσών νομισμάτων 1.440.000,00

Από ευρωποίηση ξένων χάρτινων νομισμάτων από προσφορές.
35.000,00
Από ευρωποίηση επιταγών σε Συνάλλαγμα από προσφορές. 15.000,00

Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων 125.000,00

Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 3.000,00
Εισπράξεις από Ιεροτελεστίες 40.000,00
Εισπράξεις Ι. Ναού από δικαιώματα εκ Παρακλήσεων 35.000,00
Αμοιβές πρόσθετων εξομολόγων θερινής περιόδου(πίνακας 2γ) 14.000,00
Επιδείξεις, γιορτές, βραβεία, θεάματα κτλ 30.000,00