Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΧΑΙΡΩΝΤΑΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΧΑΙΡΩΝΤΑ
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΟ το ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΙΕΡΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΘΕΙΑ ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΑ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ αχαιρωντα ΩΣ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΜΑΣ ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΙΕΡΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΘΕΙΑ ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΑ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΧΑΙΡΩΝΤΑ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

7