ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΧΑΙΡΩΝΤΑΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΧΑΙΡΩΝΤΑ
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΠΟ το ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΙΕΡΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΘΕΙΑ ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΑ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ αχαιρωντα ΩΣ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΜΑΣ ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΙΕΡΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΘΕΙΑ ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΑ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΧΑΙΡΩΝΤΑ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

7