ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

PRIMORDIAL SUBSTANCE (PATRIMONIAL OUSIA)

 

EVERY HUMAN CELL CONTAINS GENES WHICH DETERMINE THE CHARACTERISTICS OF THE ATOMO IN THEIR EXISTENCE AND EVERY GENE IS FOUND ON THREADLIKE STRUCTURES OF THE CHROMOSOMES WHICH BEAR THE HEREDITARY CODE.

THIS HEREDITARY CODE BEARS THE PRIMORDIAL SUBSTANCE AS A COMMON CODE INHERITED FROM OUR HOMOMETRIAL GOD CREATORS.


ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΓΟΝΙΔΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΕΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ.
 
Ο ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΩΑ ΟΥΣΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΟΜΗΤΡΙΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΜΑΣ.