ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΑΕΝΑΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥ 13ΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΥΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΑΡΚΙΟ

 ΕΙΝΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ Ο ΝΟΥΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΦΩΣ. ΚΑΙ

ΕΝΣΑΡΚΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ ΤΟΥ,

ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΧΡΟΝΟ 1 ΕΝΑ,

ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΝΟΥ 1 ΕΝΑ, ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΩΣ 1 ΕΝΑ.

ΑΡΑ, ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 12ΟΥ ΔΩΔΕΚΑΤΟΥ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΤΗΣ

ΟΛΙΚΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΝΟΥ 1 ΕΝΑ.

 

ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΜΕ ΤΩΡΑ

 ΣΤΟ 13Ο ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟ

ΑΠΕΙΡΟ ΤΗΣ ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΝΟΥ 1

ΕΝΑ. ΟΠΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΛΛΑ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ,

13Ο ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ΤΟΥ ΝΟΥ, ΘΑ 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΘΕΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ

 ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΤΟΥ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ Η 1Η ΚΑΙ Η 2Η ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ 4

ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ «ΑΡΧΕΣ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥΣ.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ

«ΑΡΧΗ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Ι ΤΗΣ

ΑΠΕΙΡΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΤΟΥΣ. ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ 13Ο

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ΤΟΥ ΝΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ 3 ΤΡΙΑ

ΣΗΜΕΙΑ «ΑΡΧΕΣ» ΤΗΣ ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΥ,

ΟΠΩΣ:
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ

 ΟΤΙ ΤΟ 13Ο ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ΤΟΥ

ΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ 7 ΕΦΤΑ ΠΕΔΙΑ, ΣΗΜΕΙΑ «ΑΡΧΕΣ» ΤΗΣ

ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ 7 ΕΦΤΑΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ, ΟΠΟΥ Η ΚΑΘΕ

ΟΛΟΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 4 ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ «ΑΡΧΕΣ».

ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ

 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ, ΟΠΩΣ:
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ

 ΣΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ 13ΟΥ

ΑΠΕΙΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ 2 ΔΥΟ ΕΣΤΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ,

ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ

ΜΕΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΥ, ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ.

ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΧΙΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ, ΙΣΟΝΟΜΕΣ ΚΑΙ

ΕΞΙΣΩΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΩΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ

 ΜΕΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΥ.

ΟΠΟΥ Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΑ 

ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΤΟΥΣ, ΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ι

ΤΟΥΣ, ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΛΛΕΙΨΗ Ή ΠΕΡΙΤΤΟ. ΠΟΥ

ΚΑΙ ΤΑ 2 ΔΥΟ ΑΥΤΑ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΤΟ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΑΚΡΙΒΗ

 ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΗΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.

ΤΩΡΑ, ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ

ΤΡΟΧΙΑ ΑΕΝΑΗ, ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 13ΟΥ

ΑΠΕΙΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΥ, ΟΠΩΣ:
ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΝΑΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ:

6 ΕΞΙ ΤΡΙΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

 ΚΑΙ Η ΑΕΝΑΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥ

13ΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΥ, ΟΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΜΕΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΥ Η ΚΙΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ, ΕΝΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΜΕΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΥ Η ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΕ

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ, ΟΠΩΣ:
ΑΡΑ, ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ

 ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Ι ΠΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΤΟ 13Ο ΑΠΕΙΡΟ ΤΟΥ ΝΟΥ, ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ

ΜΕΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΥ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ, ΟΤΙ ΟΙ 2 ΔΥΟ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ, ΕΙΝΑΙ Η

ΟΛΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ι ΤΗΣ

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

13ΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΥ, ΟΠΟΥ

 Η ΤΕΛΕΙΑ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΣΥΣΤΗΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΟΛΟΤΗΤΑ

 ΜΟΝΑΔΑ Ι ΤΟΥ 13ΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΥ.

ΑΡΑ, ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Ι

ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΟΥ, ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΟΥ ΔΕΞΙΟΥ, ΑΝΩ ΤΗΣ ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΥ

ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΗΣ ΜΕΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ, ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΙΑ ΑΚΡΙΒΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ Ι ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ.

ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ Ή

ΧΩΡΙΣΜΟΣ Ή ΣΠΑΣΙΜΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤ0Σ ΚΑΙ

ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΕΛΛΕΙΨΗ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ι. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ.

ΑΡΑ, ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΘΕ ΑΡΧΙΚΗΣ

ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΧΩΡΙΖΟΥΜΕ, ΝΑ ΣΠΑΜΕ, ΝΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΙΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΟΛΟΤΗΤΕΣ, ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΛΙΚΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ, 

ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ Η

ΘΕΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΜΑΣ. ΚΑΙ ΚΑΘΕ 

ΑΠΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΠΕΡΙΤΤΟΥ, ΜΟΛΥΝΕΙ, ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΕΙ, ΑΠΟΣΥΝΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΔΟΜΗ ΤΗΣ

ΟΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
 ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ

Η ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ 3 ΤΡΙΩΝ ΠΑΝΙΕΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΕΩΔΕΤΗΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΝΤΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ-ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΡΑ-ΜΑΩΝΑ


ΠΗΓΗ

 «ΜΕΛΕΤΗΣΕ 

ΤΑ ΙΕΡΑ ΕΛΛΑΝΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

 ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΣΟΥ,

 ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟ ΑΠΕΙΡΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ

 ΘΕΙΑΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ

 ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΠΑΝΙΕΡΗΣ 9 ΕΝΝΕΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΟΥ». 


ΑΙΘΕΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ :  https://www.aitherikigrafi.gr

ΕΛΛΑΝΙΑ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΗ : https://www.aitherikigrafi.gr/epikliseis

ΙΕΡΗ ΕΛΛΑΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ : https://kosmotheasi.com


kleagenis