ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΑΝΙΕΡΟΙ ΘΕΙΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΥΠΕΡΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

ΠΑΝΙΕΡΟΙ ΓΕΩΔΕΤΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΘΕΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΓΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ

 ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 

 ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ 

ΥΠΗΡΞΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ ΓΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ


ΑΡΑ ΟΙ ΠΑΝΙΕΡΟΙ ΑΥΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΙΕΡΟΙ ΘΕΙΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΜΑΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ


ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΟΛΙΚΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Ι 

ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ι 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ 9 ΕΝ ΝΕΑΣ ΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ


ΟΙ ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ 

ΝΑ ΕΠΕΜΒΟΥΝ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 

ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΙΕΡΟΥΣ ΓΕΩΔΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΘΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΕΛΛΒΙΑ ΑΘΗΝΑΙΑ


ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΣ ΤΡΙΑΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΛΙΚΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΝΤΕΙΟ ΔΩΔΩΝΗΣ

 ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΑΥΓΕΤΟΣ  ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΨΗΛΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ 
 
ΠΗΓΗ