ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΝΗΔΕΙΤΟΥ

 


ΥΠΟΣΥΝΗΔΕΙΤΟ

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ


13  7  8  6 13  6  7  6  14  2  7  8

Υ Π Ο Σ Υ Ν Η Δ Ε Ι Τ Ο

13 + 7 + 8 + 6 + 13 + 6 + 7 + 6 + 14 + 2 + 7 + 8 = 97 ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΦΤΑ


ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ 9 ΕΝΝΕΑ Η 9 ΕΝ ΝΕΑ ΕΛΛΑΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΥ 7 ΕΒΔΟΜΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΖΕΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ 7 ΕΦΤΑΕΠΙΠΕΔΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ


ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ

97 = 9 + 7 = 16 ΔΕΚΑ ΕΞΙ

ΟΠΟΥ Η 9 ΕΝ ΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 7 ΕΒΔΟΜΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΗΣ 7 ΕΦΤΑΕΠΙΠΕΔΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙΝΑΙ Η ΟΛΙΚΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Ι 1

ΤΟΥ 6 ΕΞΙ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΙΩΤΑ

ΤΗΣ 9 ΕΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ


ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟ 16 = 1 + 6 = 7 ΕΦΤΑ

ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΤΟΥ 7 ΕΒΔΟΜΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΤΟΥ ΖΕΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ Ο ΠΑΝΙΕΡΟΣ ΥΠΕΡΚΩΔΙΚΟΣ 7 ΕΦΤΑ

ΤΗΣ ΕΦΤΑΕΠΙΠΕΔΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΩΝ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΜΕΓΑ


ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΝΗΔΕΙΤΟΥ

ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ:

Υ Π Ο Σ Υ Ν Η Δ Ε Ι Τ Ο

4 + 7 + 8 + 6 + 4 + 6 + 7 + 6 + 5 + 2 + 7 + 8 = 70 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ


ΤΩΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ

ΟΤΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΜΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 70 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ


7 ΔΕΚΑΔΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ


ΟΠΟΥ ΣΤΟ 70 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ

ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 0 ΜΗΔΕΝ

ΤΟΥ 7 ΕΦΤΑ ΤΟΥ 7 ΕΒΔΟΜΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ 7 ΕΦΤΑΕΠΙΠΕΔΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΩΝ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΜΕΓΑ


ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ 70 ΕΧΟΥΜΕ

7 + 0 = 7 ΕΦΤΑ

ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ

Η ΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΚΟΣΜΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΝΗΔΕΙΤΟΥ

ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 7 ΕΦΤΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΡΕΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 600

ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑΠΗΓΗ

https://www.aitherikigrafi.gr/ieros-kodikos-kosmou-600