ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ

 

ΣΤΙΣ 9 ΕΝΝΕΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑΤΑ

ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Ι ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ


ΚΑΘΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 9 ΕΝΝΕΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΕΙΑΣ ΤΩΝ 9 ΕΝΝΕΑ

ΕΙΝΑΙ ΟΛΙΚΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Ι

ΟΠΟΥ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΠΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΟΛΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥΣ


ΟΜΩΣ, Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΠΩΣ:


Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ


Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ


Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΙ

ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ


Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΕΙΑ

ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  Η ΑΝΔΡΕΙΑ

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΣΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ


Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Η ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΣΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ


Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΙΟ

ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟ ΘΕΙΟ

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ


Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΩ

ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ο ΕΡΩ

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑΟ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΗΡ

ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟ ΑΗΡ

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΣΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ


Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΑΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡ

ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟ ΠΥΡ

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ


ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΝΕΛΥΣΑ ΜΟΛΙΣ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ

ΚΑΙ ΕΔΩ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ

ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΩ

Ο ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΙΚΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΠΟΥ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ 9 ΕΝΝΕΑ

ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑΠΗΓΗ

https://www.aitherikigrafi.gr/ierarxia-ton-9-ennea