ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΑΝΙΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ

 


ΤΩΡΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΖΕΥΞΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟ

ΟΠΩΣ:

ΗΦΑΙΣΤΟ = 13

ΖΕΥΞΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ 9 + 5 = 14


ΟΛΟΤΗΤΑ ΗΦΑΙΣΤΟ 13 +14 = 27


ΑΡΑ Η ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΖΕΥΞΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ - ΑΡΜΟΝΙΑΣ

ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ

13 + 14 = 27 ΕΙΚΟΣΙ ΕΦΤΑ


ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΗΦΑΙΣΤΟ: 27

ΘΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΦΘΕΡΙΑ: 6 ΕΞΙ


ΟΠΟΥ ΔΡΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗ-ΑΡΜΟΝΙΑ


ΗΦΑΙΣΤΟ = 13

ΔΙΑΣΠΑΣΗ = 9 ΕΝΝΕΑ

ΑΡΜΟΝΙΑ = 5 ΠΕΝΤΕ

ΕΛΕΦΘΕΡΙΑ = 6 ΕΞΙ


13 + 9 + 5 + 6 = 33 ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ


ΑΡΑ Ο ΟΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟ

ΕΙΝΑΙ: 33


ΤΟ ΟΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΚΟΣΜΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΤΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟ

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝΙΕΡΟ 33 ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ

ΠΑΝΙΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΜΑΤΟΣ


ΟΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΕΙΡΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ 33

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΝΙΑ ΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ


33 ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΑΝΙΑ

ΠΑΝΙΕΡΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΜΑΣ

33 ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΛΛΗΝ

ΟΠΩΣ:

14      3     3      7      6

Ε Λ Λ Η Ν


= 14 + 3 + 3 + 7 + 6 = 33 ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ


ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟ ΚΟΣΜΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 33

ΤΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟ

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝΙΕΡΟ 33 = 3 + 3 = 6 ΕΞΙ


Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΠΑΝΙΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΘΕΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΙΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΦΘΕΡΙΑΣ


ΟΠΩΣ:

ΟΛΟΤΗΤΑ ΗΦΑΙΣΤΟ = 33 = 6 ΕΞΙ

ΕΛΛΗΝ = 33 = 6 ΕΞΙ

ΕΛΛΑΝΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ = 6 ΕΞΙ

ΕΛΕΦΘΕΡΙΑ = 6 ΕΞΙ


ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : ΡΕΝΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ

ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑΠΗΓΗ

https://www.aitherikigrafi.gr/isopoliteia-isodynamia