ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΤΟ ΠΑΝΙΕΡΟ Λ ΛΑΜΔΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΩΝ ΑΘΛΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

 


ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ Λ ΛΑΜΔΑ «Η ΥΠΕΡΜΕΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ»

 

«ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λ ΛΑΜΔΑ 

Η ΥΠΕΡΜΕΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΤΕΡΗ

 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ»

 https://www.aitherikigrafi.gr/lamda-mesotita


ΤΟ ΠΑΝΙΕΡΟ Λ ΛΑΜΔΑ 

ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ 

ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ 24 ΦΟΡΕΣ 

ΤΑ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΜΩΒ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ

 12 ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ: 

ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ 

12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ 24 Λ ΛΑΜΔΑ


 12 ΔΩΔΕΚΑ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ

 ΧΑΡΤΗ ΜΑΣ ΚΑΙ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

ΑΠΟ ΤΑ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ


ΟΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ 

ΕΙΝΑΙ 48 Λ ΛΑΜΔΑ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ:

 


ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΜΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ 

24 ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΤΟΥ Λ ΛΑΜΔΑ 

12 ΔΩΔΕΚΑ ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ 

ΚΑΙ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΩΝ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΟΛΟΤΗΤΩΝ 

ΤΩΝ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ


ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ

ΕΧΟΥΜΕ 72 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΤΟΥ Λ ΛΑΜΔΑ 

ΣΕ 12 ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ:

 ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Λ ΛΑΜΔΑ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΜΑΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ 

12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΤΟΥ Λ ΛΑΜΔΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ 

ΚΑΙ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΤΟΥ Λ ΛΑΜΔΑ ΜΕ ΜΩΒ 

ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ

 ΤΩΝ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ


ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΟΥΣ ΟΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΜΑΣ 

ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΤΟΥ Λ ΛΑΜΔΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ 96:

 


ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ

 ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ 12 ΔΩΔΕΚΑ Λ ΛΑΜΔΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ

ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ 6 ΕΞΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ 6 ΕΞΙ ΜΕ ΜΠΛΕ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ

ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Λ ΛΑΜΔΑ ΕΩΣ ΚΑΙ

ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ 120 ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΤΟΥ Λ ΛΑΜΔΑ ΣΤΟ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΩΝ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ:

 


 ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ 12

ΔΩΔΕΚΑ Λ ΛΑΜΔΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΟΥ

ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΑΙ 12 ΔΩΔΕΚΑ Λ ΛΑΜΔΑ ΜΕ ΜΠΛΕ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Ι ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ ΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΟΥ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ 144 Λ

ΛΑΜΔΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ:

 


 ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ 12

ΔΩΔΕΚΑ Λ ΛΑΜΔΑ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ 12 ΔΩΔΕΚΑ Λ

ΛΑΜΔΑ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΩΝ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΑΘΛΩΝ

ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ

ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ 168 Λ ΛΑΜΔΑ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ:

  ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ 

12 ΔΩΔΕΚΑ Λ ΛΑΜΔΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ 

ΚΑΙ 12 ΔΩΔΕΚΑ Λ ΛΑΜΔΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

ΤΩΝ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΟΛΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ 3 ΤΡΙΑΔΙΚΩΝ ΜΑΙΑΝΔΡΩΝ 

ΤΗΣ Δ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥΣ


ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΤΑ Λ ΛΑΜΔΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΜΑΣ

 ΕΙΝΑΙ 192 ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΤΟΥ Λ ΛΑΜΔΑ:

 ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ 

12 ΔΩΔΕΚΑ Λ ΛΑΜΔΑ ΜΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ 

ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ 

ΚΑΙ 12 ΔΩΔΕΚΑ Λ ΛΑΜΔΑ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ 

ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΩΝ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ


ΟΠΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΜΑΣ 

ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΤΟΥ Λ ΛΑΜΔΑ ΕΙΝΑΙ 216 Λ ΛΑΜΔΑ:

  12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΤΟΥ Λ ΛΑΜΔΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ 

ΤΟΥ Λ ΛΑΜΔΑ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

ΤΩΝ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ:

 


ΑΠΕΙΡΕΣ ΑΚΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΤΟΥ Λ ΛΑΜΔΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΣΕ ΟΡΑΤΟ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ


ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΑΣ ΧΡΗΖΕΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

 ΟΠΟΥ Η ΥΠΕΡΜΕΣΟΤΗΤΑ Λ ΛΑΜΔΑ 

ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Ι ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ 

12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΑΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΑΝΙΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ 9 ΕΝΝΕΑ ΕΛΛΑΝΙΑΣ

ΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΦΑ ΚΕ ΤΟΥ ΩΜΕΓΑ

ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ


ΠΗΓΗ

https://www.aitherikigrafi.gr/ellania-symbola-9-dimiourgias