ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΟΣΜΟΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

 


 ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 

ΤΩΝ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΝΙΕΡΩΝ ΑΘΛΩΝ ΜΑΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Ο 130Σ ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΑΘΛΟΣ 


ΟΠΟΥ ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΟΙ 

ΤΟΤΕ Ο 13ΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΑΘΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝΙΕΡΟ ΠΕΡΑΣΜΑ

 ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΘΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΗΡΩΑ

 

ΣΤΟ ΠΑΝΙΕΡΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΖΕΥΞΗ 

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥΣ 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο 13ΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΑΘΛΟΣ:


 

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΑΝΙΕΡΕΣ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΖΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΩΝ

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΖΕΥΞΗ ΤΟΥ 6 ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΟΥ 9 ΕΝΝΕΑ

ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ 

ΟΤΙ 12 ΔΩΔΕΚΑ «6 ΕΞΙ» ΚΑΙ 12 ΔΩΔΕΚΑ «9 ΕΝΝΕΑ» 

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ 

ΤΟΥ 13ΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΑΘΛΟΥ


ΟΠΟΥ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Ο ΠΑΝΙΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 6 ΕΞΙ

ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΘΕΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ Ο ΠΑΝΙΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 9 ΕΝΝΕΑ

 ΤΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ

 


ΚΑΙ 6 ΕΞΙ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΚΑΙ 9 ΕΝΝΕΑ Η ΙΔΙΑ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

 ΕΧΟΥΝ ΖΕΥΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΖΕΥΞΗ ΤΟΥΣ

 ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ 13ΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΟΥ ΑΘΛΟΥ

 

ΚΑΙ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΖΕΥΞΕΙΣ ΙΔΙΕΣ ΟΜΟΙΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 

ΤΟΝ 13Ο ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΘΛΟ


ΚΑΙ ΟΙ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΝΙΕΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ

ΤΩΝ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ 

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο ΠΥΡΗΝΑΣ Ο ΑΞΟΝΑΣ Η ΟΛΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Ι ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΖΕΥΞΗΣ 

ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο 13ΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΑΘΛΟΣ


 12 ΔΩΔΕΚΑ 6 ΕΞΙ ΚΑΙ 12 ΔΩΔΕΚΑ 9 ΕΝΝΕΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 13ΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΑΘΛΟΥ

ΟΠΟΥ ΤΩΡΑ 

ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ 12 Χ 6 = 72 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ

 ΚΑΙ 12 Χ 9 = 108 ΕΚΑΤΟΝ ΟΧΤΩ 

ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΑ 12 ΔΩΔΕΚΑ 6 ΕΞΙ ΦΕΡΟΥΝ 

ΤΟ ΠΑΝΙΕΡΟ ΚΩΔΙΚΟ ΚΟΣΜΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 72 

ΟΠΟΥ ΤΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΓΗΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ «ΕΤΗ» ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΤΟΥ ΑΣΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΞΕΙ ΟΙ ΜΟΙΡΕΣ... https://www.aitherikigrafi.gr/seirios-kai-aphthonia

 

...ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΟΠΟΥ ΤΟ 72 ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ 

ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 72 = 7 + 2 = 9 ΕΝΝΕΑ


ΤΑ 12 ΔΩΔΕΚΑ 9 ΕΝΝΕΑ ΤΩΡΑ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΠΑΝΙΕΡΟ ΚΩΔΙΚΟ

 ΚΟΣΜΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 108 ΟΠΟΥ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΥΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΜΑΣ

ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Ι «1 ΕΝΑ» 

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΛΟΤΗΤΑΣ «0 ΜΗΔΕΝ» 

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ 

ΑΠΕΙΡΟΥ «ΟΧΤΩ»


ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΠΑΝΙΕΡΗ 3 ΤΡΙΑΔΑ 108 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΕΝΝΕΑ ΕΛΛΑΝΙΑ ΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

 

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ 108 

ΟΠΩΣ 108 = 1 + 0 + 8 = 9 ΕΝΝΕΑ

 

ΑΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΟΤΙ:

ΚΑΙ ΤΑ 12 ΔΩΔΕΚΑ 6 ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΑ 12 ΔΩΔΕΚΑ 9 ΕΝΝΕΑ 

ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΚΟΣΜΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΤΟ ΠΑΝΙΕΡΟ 9 ΕΝΝΕΑ

 

12 ΔΩΔΕΚΑ 6 ΕΞΙ = 9 ΕΝΝΕΑ

12 ΔΩΔΕΚΑ 9 ΕΝΝΕΑ = 9 ΕΝΝΕΑ

 ΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΣ

«6 ΕΞΙ» ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ = 9 ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ

9 ΕΝΝΕΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» = 9 ΕΝΝΕΑ

 

ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΥΠΑΡΚΤΟ 

ΟΠΩΣ:

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ «6 ΕΞΙ» = 9 ΕΝΝΕΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «9 ΕΝΝΕΑ» = 9 ΕΝΝΕΑ +

18 ΔΕΚΑΟΧΤΩ

 

Η ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΜΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 18 ΔΕΚΑΟΧΤΩ

ΠΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

 ΙΕΡΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ 9 ΕΝΝΕΑ

 

«ΟΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΤΕΡΑ 

ΤΟ ΚΟΣΜΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 18 ΔΕΚΑΟΧΤΩ ΤΩΝ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΖΕΥΞΕΩΝ

 ΤΩΝ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΩΝ ΣΤΟΝ 13Ο ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΘΛΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ»


https://www.aitherikigrafi.gr/ierarxia-ton-9-ennea 


ΟΠΟΥ ΤΟ 18 ΔΕΚΑΟΧΤΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Ι

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ 8 ΟΧΤΩ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ


 ΔΙΟΤΙ ΜΟΝΑΔΑ Ι ΚΑΙ 8 ΟΧΤΩ ΑΠΕΙΡΟ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ 

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η «18 = 1 + 8 = 9 ΕΝΝΕΑ» 

9 ΕΝΝΕΑ ΕΛΛΑΝΙΑ ΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΗ 

ΑΠΕΙΡΗ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΠΑΝΙΕΡΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ


ΑΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΜΑΣ «12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ»

 

ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΘΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ 6 ΕΞΙ ΚΑΙ Η 9 ΕΝΝΕΑ 

ΕΛΛΑΝΙΑ ΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 1 ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΔΙΟ

 ΤΟ ΟΜΟΙΟ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ 1 ΕΝΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ 9 ΕΝΝΕΑ 

ΔΙΟΤΙ ΟΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ 9 ΕΝΝΕΑ

 

ΑΡΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΝΙΕΡΗ 12 ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΗ ΖΕΥΞΗ 

ΤΩΝ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΠΑΝΙΕΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΘΛΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

 Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΟΣΜΟΚΑΘΡΕΠΤΗΣ...

 

«ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΝΙΕΡΗ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

ΚΟΣΜΟΜΕΣΟΤΗΤΑΣ Λ ΛΑΜΔΑ ΣΤΑ ΙΕΡΑ ΕΛΛΑΝΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΣ

 ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ»


https://www.aitherikigrafi.gr/lamda-mesotita


 ...ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ 


ΟΤΙ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ 6 ΕΞΙ ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ

 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟΚΑΘΡΕΠΤΗ ΤΩΝ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΩΝ ΤΟΥ

ΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ 9 ΕΝΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

 

ΚΑΙ ΟΤΑΝ Η 9 ΕΝΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΤΑ 

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΚΑΘΡΕΠΤΗ ΤΩΝ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΑΘΛΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 


ΤΟΤΕ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΗΣ 

ΤΗΝ 9 ΕΝΝΕΑ ΕΛΛΑΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ


ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ «6 ΕΞΙ» ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ 

ΕΓΙΝΕ ΘΕΙΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ «9 ΕΝΝΕΑ» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

 ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟ ΟΜΟΙΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ 9 ΕΝΝΕΑ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ


ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ Η 9 ΕΝΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΛΛΑΝΙΑ ΠΑΝΙΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ 9 ΕΝΝΕΑ ΕΛΛΑΝΙΑΣ

ΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΜΕΓΑ

ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑΠΗΓΗ

https://www.aitherikigrafi.gr/ellania-symbola-9-dimiourgias