ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

12 ΔΩΔΕΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΜΕΡΟΣ 12 ΚΟΣΜΟΥΠΕΡΣΥΝΕΙΔΗΤΟ

 


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ο ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ 600

ΜΕΡΟΣ 12ο
ΚΟΣΜΟΥΠΕΡΣΥΝΗΔΕΙΤΟ

 Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΕΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
https://www.aitherikigrafi.gr/ieros-kodikos-kosmou-600


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΑΚΟΣ