Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020

12 ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΑΞΙΕΣ 12 ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΟΛΥΜΠΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΡΚΟΙ


12 ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΟΛΥΜΠΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΡΚΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΝΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΩ 12 ΚΩΔΙΚΕΣ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 12 ΟΛΥΜΠΙΕΣ ΥΠΕΡΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΩ