ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΙΣΗΓΟΡΙΑ

 ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΙΣΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΑΞΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝΑΠΟ ΤΟ ΕΘΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 8ΗΣ ΑΞΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΙΣΗΓΟΡΙΑ:
ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΕΥΣΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗΠΗΓΕΣ: https://www.aitherikigrafi.gr/
               https://kosmotheasi.com/