ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

 ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΑΡΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΑΞΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΟΥΝΑΠΟ ΤΟ ΕΘΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 9ΗΣ ΑΞΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ:
ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ "ΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΑΝ ΤΟΥ  ΝΟΜΟΘΕΤΗ ΣΚΟΠΕΙΝ" ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΕΞΟΠΛΙΖΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.


Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ
ΠΗΓΕΣ: https://www.aitherikigrafi.gr/
               https://kosmotheasi.com/