ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΧΑΙΡΩΝΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΧΑΙΡΩΝΤΑ

ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΡΕΑ Ο ΑΧΑΙΡΩΝΤΑΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΔΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΘΕΙ Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΡΕΑ

ΟΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΤΟΥΝ, ΟΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΧΑΙΡΩΝΤΑ, ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΟΥΝ ΤΟ ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ.

ΣΕΛΙΔΕΣ

61