ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ "ΗΡΑ"
ΙΕΡΟ ΕΛΛΑΝΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: "ΑΦΡΟΔΙΤΗ"

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ - ΓΡΑΦΙΚΑ: ΕΒΙΤΑ ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ
ΑΠΟΔΟΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ: ΔΩΡΑ ΓΚΙΟΥΡΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟ: ΔΩΡΑ ΓΚΙΟΥΡΑ