ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

"ΟΡΑΜΑ ΕΛΛΑΣ" - 50.000 ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ - ΥΨΟΥΣ 2.3 ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ


 Σε συνέχεια του άρθρου  ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ όπου περιγράφεται πως ο Αρτέμης Σώρρας έλαβε εντολή από Δημάρχους της Ελλάδος ώστε να εισέλθει στο Παγκόσμιο Ταμείο ως φορέας Κρατικής Εξουσίας, κάνοντας χρήση του κλειδαρίθμου του, βάζοντας τις απαιτούμενες προσωπικές του εγγυήσεις, και καταθέτοντας τα (ενδεικτικά) έργα προς υλοποίηση ώστε να πραγματοποιηθεί η χρηματοδότηση. 

    Ετσι, σε αυτό το άρθρο θα παρουσιαστεί στο σύνολό του το Project "ΟΡΑΜΑ ΕΛΛΑΣ", που κατατέθηκε στα Παγκόσμια Ταμεία, προκειμένου να εγκριθεί η χρηματοδότηση ύψους 2.3 τρις Ευρώ.    Ο Αρτέμης Σώρρας μαζί με όλους τους επιστήμονες που διαθέτει και με ομάδα πολιτών από όλα τα επαγγέλματα, οι οποίοι είναι σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, στην Ελλάδα και στην Κύπρο ξεκίνησαν να “γνέθουν” το όμορφο αυτό όραμα, με σκοπό να το κάνουν πραγματικότητα.
    Μετά από 5 χρόνια προεργασίας, συγκέντρωσαν, μελέτησαν και εκπόνησαν τα δεδομένα για κάθε περιοχή της Ελλάδος και της Κύπρου και με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, πρότειναν λίστα έργων τα οποία θα φέρουν την ανάπτυξη και την ευημερία. Εκπόνησαν μελέτες βιωσιμότητας, ούτως ώστε τα έσοδα από κάποια από αυτά τα έργα να μπορέσουν να αποσβέσουν το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όλων των έργων και όσων θα αποφέρουν έσοδα και όσων δεν θα αποφέρουν. Υπάρχουν προτάσεις και μελέτες για κάθε Δήμο της Ελλάδος και της Κύπρου, ενσωματωμένες σε 123 ενότητες έργων, με περισσότερα από 50.000 έργα.
Κατά τη διάρκεια λοιπόν του έτους 2013 παρουσίασαν 325 αναπτυξιακές μελέτες για έργα υποδομών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών παροχών και επενδυτικών αναπτυξιακών έργων για όλους τους Δήμους της χώρας. Οι μελέτες των αναγκών έγιναν σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε να εξασφαλίζουν μια καλή ζωή για όλους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και της Κύπρου. Ανάγκες σχετικά με τη διατροφή, τις καλλιέργειες, την εκπαίδευση, την υγεία, την ενέργεια, κ.α.
Για την δόμηση της ολοκληρωμένης πρότασης του προγράμματος “ΕΛΛΑΣ” χρειάστηκαν συνολικά 5 χρόνια.Το Πρόγραμμα “ΕΛΛΑΣ” είναι ο βασικός πυλώνας των προγραμματικών δηλώσεων του Πολιτικού Φορέα του Έθνους των Ελλήνων "ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ".
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
 1. 30% ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ: Κοινής ωφελείας & χαρακτήρα ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι όλα τα έργα που δεν έχουν έσοδα (δρόμοι, νερό, σχολεία, γηροκομεία, πυρόσβεση, κ.λπ.).
 2. 70% ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ: Έργα που μπορούν να επιφέρουν εισοδήματα.
Μέρος των εσόδων από τα ανταποδοτικά έργα, θα επιστρέφονται στο Παγκόσμιο Ταμείο για αποπληρωμή του χρέους (2% ή και περισσότερο αν είναι δυνατόν, ανά έτος για 50 έτη) και το υπόλοιπο θα διατίθεται στο Δήμο για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας των έργων κατηγορίας κοινής ωφελείας & ανθρωπιστικής βοήθειας που δεν έχουν δικά τους έσοδα.
Το σύνολο του κόστους θα αποσβεστεί από τα ανταποδοτικά έργα.
Το σύνολο των έργων σταδιακά και ανάλογα με την περίπτωση, θα μεταφερθούν προς το Δήμο/Δημόσιο ως δωρεά και χωρίς αξιώσεις (ως κληροδότημα). Μέχρι όμως να αποπληρωθεί το σύνολο των κεφαλαίων στο Παγκόσμιο Ταμείο, ο Θεματοφύλακας θα διατηρήσει τη διαχείριση των έργων και αφού αποπληρωθούν τα κεφάλαια και ελευθερωθεί η περιουσία του, τότε θα μεταφερθεί και η διαχείριση προς το Δήμο/ Δημόσιο.
Αφού το έργο αποπληρωθεί από τον Αρτέμη Σώρρα και μεταβιβαστεί με πλήρη νομή και κατοχή, ελευθέρων βαρών και υπό την πλήρη διαχείρισή του στο Δήμο, εκείνος πρέπει να ακολουθεί το εγχειρίδιο λειτουργίας που θα συνοδεύει το έργο από την αρχή και θα πρέπει να τηρεί τους όρους, όπως αυτό θα συμφωνηθεί (ως προς την ποιότητα, ελέγχους, λειτουργία, προσόντα ένταξης, ύλης κ.λπ.).
Με τον τρόπο αυτόν, ο Δήμος αποκτά οικονομική αυτοτέλεια με αποτέλεσμα να μην ξαναχρειαστεί ποτέ Χρηματοδότηση από το Κράτος ή δάνεια από τρίτους.
ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΡΕΩΝ & ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Μια ειδική κατηγορία έργων ανθρωπιστικής βοήθειας είναι και η αναχρηματοδότηση – εξαγορά των χρεών/δανείων του Δήμου, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες και το δημόσιο.
Σε συνεργασία με το Δήμο και με ειδικές ρυθμίσεις, θα μπορεί το Ειδικό Ταμείο κάτω από την εποπτεία και λειτουργία του Αρτέμη Σώρρα, να παρέχει τα χρήματα για την αποπληρωμή των δανείων προς τις τράπεζες/δημόσιο, να δοθούν καλύτεροι όροι αποπληρωμής (μέχρι και 30-35 χρόνια), άτοκα (0% επιτόκιο), με δικαίωμα αποπληρωμής νωρίτερα χωρίς καθόλου έξοδα και να δοθούν περίπου δύο (2) χρόνια περίοδο χάριτος κ.λπ. Έτσι θα αποφευχθούν οι κατασχέσεις από τις τράπεζες των περιουσιών των πολιτών και θα μπορέσει να ανασυγκροτηθεί η αγορά.
Το ίδιο μπορεί να γίνει και για την αποπληρωμή των οφειλόμενων ποσών προς το ΙΚΑ, την εφορία, ή εξωτερικούς δανειστές κ.λπ.
Την ίδια στιγμή, με τα έργα που θα γίνονται στην περιοχή, θα μπορούν οι δημότες και οι επιχειρήσεις να εργαστούν και μέρος των εσόδων τους θα μπορεί να παρακρατείται για την αποπληρωμή του δανείου τους. Το αναλογούν ποσό θα είναι πολύ μικρό αφού θα κερδίσουν 30 – 35 χρόνια αποπληρωμής.
Με αυτόν τον τρόπο ο δημότης αποκτά την αξιοπρέπειά του, αποπληρώνει το δάνειο του σιγά σιγά από έσοδα που θα προκύπτουν από την εργασία του και έτσι δεν θα επηρεαστεί η καθημερινότητα του, διασφαλίζοντας την περιουσία και την ποιότητα ζωής του.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
 1. Αστική Πολεοδόμηση, με οικολογική ανάπτυξη για μια καλύτερη διαβίωση.
 2. Προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης για να βοηθηθούν τα άτομα να έχουν καλή υγεία.
 3. Συνταξιοδοτικά προγράμματα για να βοηθηθούν και να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως των Ελλήνων πολιτών.
 4. Τοπικές υποδομές αστικής και αγροτικής ανάπτυξης όπως, δρόμοι, γέφυρες, κτίρια, νοσοκομεία, μετεγκαταστάσεις κτιρίων κ.λπ.
 5. Υψηλών προδιαγραφών ιατρικές παροχές και υγειονομικές υπηρεσίες, τοπική φαρμακοβιομηχανία κ.λπ.
 6. Νέες εναλλακτικές λύσεις, επαναστατική ιατρική και επιστημονική τεχνολογία σε διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένων της φυσικής και της νανοτεχνολογίας.
 7. Κέντρα αποτοξίνωσης για εξαρτημένα άτομα.
 8. Οίκοι ευγηρίας για τους ηλικιωμένους και για άτομα με ειδικές ανάγκες, υψηλών προδιαγραφών.
 9. Σύγχρονες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης για όλα τα επίπεδα, σχολικά κτίρια, βιβλιοθήκες κ.λπ.
 10. Προγράμματα υποτροφιών από το Δημοτικό έως το Πανεπιστήμιο με σκοπό να υλοποιούν τις σχολικές τους υποχρεώσεις και να γίνεται η εκμάθηση της ελληνικής κληρονομιάς, της ιστορίας και των αρχαίων ελληνικών.
 11. Παραγωγή τροφίμων με οικολογικούς τρόπους, χωρίς μεταλλαγμένες ουσίες και σπόρους.
 12. Αγροτικά, αναπτυξιακά προγράμματα άρδευσης, καλλιέργεια σπόρων και υποστήριξη του εφοδιασμού για να βοηθηθούν όλοι οι τοπικοί αγρότες και οι εργαζόμενοι να διατηρήσουν και να υποστηρίξουν τη παραγωγή και τη ζήτηση και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους.
 13. Ενδυνάμωση της τοπικής κτηνοτροφίας ενισχύοντας και εκπαιδεύοντας για νέες τεχνολογίες στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων, τον έλεγχο, τον εφοδιασμό, τη ζωική διατροφή και ιατρική κ.λπ.
 14. Καθαρισμός του νερού, βιολογικός καθαρισμός, αφαλάτωση.
 15. Παραγωγή ενέργειας σε όλες τις πτυχές, ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, εγκαταστάσεις και διανομή και με χαμηλό κόστος.
 16. Ανάπτυξη και παραγωγή για βιο-καύσιμα με χαμηλό κόστος.
 17. Σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων στους Δήμους.
 18. Μουσεία, βιβλιοθήκες και αναπτυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι για να καλλιεργείται το ενδιαφέρον για μάθηση της πραγματικής αποκωδικοποίησης της ελληνικής ιστορίας και γλώσσας.
 19. Τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες, τεχνολογικά πάρκα.
 20. Βιομηχανία παραγωγής, χρησιμοποίηση όλων των πρώτων υλών- πόρων που διαθέτει η χώρα.
 21. Ενίσχυση των αναδασώσεων αλλά και επιμέλεια των υφιστάμενων δασών και χώρων πρασίνου.
 22. Προστασία της άγριας ζωής χλωρίδας, πανίδας.
 23. Ενίσχυση του περιβάλλοντος, ενδυνάμωση του αγροτουρισμού, καλύτερες εγκαταστάσεις αναψυχής, ιαματικών κέντρων, θερμαλιστικών κέντρων κ.λπ.
 24. Αυστηρή προστασία και διατήρηση της μοναδικής πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολιτιστική, δημόσια πολιτική και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ανταλλαγής εμπειριών με άλλους Δήμους στο παγκόσμιο στερέωμα.
 25. Αυστηρή προστασία της Ελληνικής Γλώσσας, Ελληνικό Αλφάβητο, γραμματική και η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής σε όλες τις ηλικίες.
 26. Παροχή κοινωνικής κατοικίας και έργα υποδομής με ευνοϊκούς όρους προς όφελος των χαμηλού εισοδήματος οικογενειών, αστέγων και των λιγότερο ευνοημένων.
 27. Επενδύσεις σε μεγάλα έργα ανάπτυξης και σε έρευνα.
ΠΡΟΫΛΟΠΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ
Ο προϋπολογισμός που αναλογεί στον εκάστοτε Δήμο, υπολογίζεται με ειδική φόρμουλα επί του συνολικού ποσού κάθε ξεχωριστής ενότητας έργων και βασίζεται λαμβάνοντας γνώση των τοπικών δεδομένων όπως του πληθυσμού και έκτασης του Δήμου, οικονομικής κατάστασης, υφιστάμενων υποδομών, ενεργειακών αναγκών, μορφολογικών (Ορεινή, Παραθαλάσσια, Παραλίμνια περιοχή κτλ), γεωλογικών, κλιματικών ιδιαιτεροτήτων, ορυκτού πλούτου, σπάνιων γαιών, δάση, χλωρίδα και πανίδα, αρχαιολογία, εμπορικών δραστηριοτήτων, της γεωστρατηγικοπολιτικής σημασίας κ.λπ.
Επειδή, μπορεί για πολλούς Δήμους να μην υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν κάποια από τα έργα, αλλά να είναι σημαντικό να υλοποιηθούν για να μπορέσει να γίνει η κάθετη ανάπτυξη και να έχει επιτυχία το όλο σύνολο, στην περίπτωση αυτή θα γίνονται επενδύσεις σε άλλους Δήμους, ακόμα και κοινοπραξίες, π.χ. λιμάνια, αέριο, νερό, αγροτική γη κ.λπ.
Αφού συνυπολογιστούν τα πιο πάνω, βάσει της εξίσωσης αναλογιών δημιουργείται το πλαφόν για την κάθε ενότητα, είδος έργου και σύνολο που αναλογεί για το Δήμο.
Δείγμα περιληπτικών μελετών ΕΔΩ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
Αν δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα από τον Θεματοφύλακα τότε κηρύσσεται έκπτωτος και ορίζεται άλλος Θεματοφύλακας.
Μερικές από τις δεσμεύσεις του Αρτέμη Σώρρα (Θεματοφύλακα) είναι οι παρακάτω:
 1. Όλες οι μελέτες και για την προέγκριση των χρημάτων και για την υλοποίηση της εκταμίευσης αλλά και για την υλοποίηση των διαφόρων έργων θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τον Θεματοφύλακα και ο δήμος ή το δημόσιο δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Ο Θεματοφύλακας δεν μπορεί να αξιώσει καμία αμοιβή για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων.
 2. Κανένα βάρος για το Δήμο. Ο Θεματοφύλακας δεν θα προβεί σε ενέργειες που θα επιφέρουν οποιοδήποτε βάρος στο δήμο. Επίσης οι ενέργειές του δεν πρέπει να επιφέρουν ούτε παθητικό βάρος στο δήμο μελλοντικά.
 3. Διαχείριση έργων από τον Αρτέμη Σώρρα. Ο Θεματοφύλακας αναλαμβάνει τη διαχείριση των έργων, γιατί μέχρι να υλοποιηθούν και να ξεχρεωθούν πρέπει να επιστρέφει το 2% το χρόνο για την αποπληρωμή του κεφαλαίου και να συντηρεί όλα τα κοινωφελή έργα αλλά και όλο το Δήμο.
 4. Κάλυψη εξόδων. Ο Θεματοφύλακας δεσμεύεται από τα έσοδα των ανταποδοτικών έργων να καλύπτει τα κόστη λειτουργίας των κοινωφελών έργων, τα έξοδα λειτουργίας του Δήμου και να δίνει και το 2% στο Παγκόσμιο Ταμείο, μέχρι να αποπληρωθεί όλο το ποσό και να αποδεσμευτεί η περιουσία του.
 5. Εργασία σε όλους τους δημότες. Μια σημαντική δέσμευση του Θεματοφύλακα είναι ότι όσοι θα εργαστούν για την υλοποίηση των έργων θα έχουν προτεραιότητα πρώτα οι δημότες του Δήμου. Θα δουλέψουν όλοι οι δημότες όλων των επαγγελμάτων και ειδικοτήτων. Ο Θεματοφύλακας δεσμεύεται να δημιουργήσει συνθήκες για να έχουν όλοι εργασία.
 6. ΔΩΡΕΑΝ Υγεία. Ο Θεματοφύλακας δεσμεύεται να φτιάξει υποδομές, υπηρεσίες για υψηλής ποιότητας Υγεία και να τις παρέχει ΔΩΡΕΑΝ στους δημότες.
 7. ΔΩΡΕΑΝ Παιδεία. Ο Θεματοφύλακας δεσμεύεται να παράσχει υψηλού επιπέδου υποδομές, υπηρεσίες παιδείας και να τις παρέχει ΔΩΡΕΑΝ στους δημότες.
 8. Κατοικία για όλους τους δημότες. Ο Θεματοφύλακας δεσμεύεται να εξασφαλίσει στέγη σε όλους τους δημότες.
 9. Τα πάντα πρέπει να είναι νόμιμα. Ο Θεματοφύλακας δημιουργεί νομικές υπηρεσίες έτσι ώστε όλα να γίνονται νόμιμα και να παράσχει νομικές συμβουλές στο Δήμο αλλά και στο κράτος για να γίνονται τα κατάλληλα νομοθετήματα και να προχωρούν τα έργα.
 10. Μεταβίβαση των έργων στο Δήμο. Με το που ξεχρεώνονται τα έργα θα γίνετε μεταβίβαση της κυριότητάς τους ως κληροδότημα, ΔΩΡΕΑΝ στο Δήμο.

ΟΦΕΛΗ ΔΗΜΟΥ & ΔΗΜΟΤΩΝ
 1. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Τα έργα θα υλοποιηθούν με τοπικούς φορείς.
 2. Θα δημιουργηθούν νέες πηγές εσόδων στους Δήμους/Δημόσιο και δημότες/πολίτες.
 3. Θα δημιουργηθούν υγιή επίπεδα αναπτυξιακής προοπτικής σε όλα τα επίπεδα.
 4. Θα αναπτυχθούν οι βιομηχανίες/βιοτεχνίες, οι παραγωγές και οι εξαγωγές και θα μειωθούν παράλληλα οι εισαγωγές.
 5. Θα μειωθεί το κόστος ενεργειακών πηγών με απώτερο στόχο να μειωθεί το κόστος προς τον τελικό καταναλωτή.
 6. Θα διατεθεί ψηλών προδιαγραφών Παιδεία, Υγεία με προνόμιο την δωρεάν είσοδο προς τους Έλληνες δημότες.
 7. Πρόνοια καλής ευνοϊκής διαχείρισης των ευπαθών στρωμάτων της κοινωνίας και της τρίτης ηλικίας.
 8. Θα ανασυγκροτηθούν τα χρέη σε υγιή, υποφερτά και αποδεχτά όρια.
 9. Θα αναπτυχθεί μια υγιής και αειφόρος ανάπτυξη στην αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία, τρόφιμα σε υγιή επίπεδα, κ.λπ.
 10. Θα αναπτυχθεί μια ασφαλής διαχείριση των υδάτινων πόρων, ορυκτών υλών, μεταλλευμάτων κ.λπ.
 11. Ο Έλληνας δημότης του Δήμου που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα δικαιούται κάρτα δωρεάν εισόδου στις σχολές, κλινικές και γηροκομεία του αναπτυξιακού ταμείου στην Ελλάδα Κύπρο και στο παγκόσμιο στερέωμα ες αεί.
 12. Ο οποιοσδήποτε άλλος δημότης θα δικαιούται κάρτα εισόδου με ειδική έκπτωση. Ο μη δημότης – εξωτερικός επισκέπτης κλπ. θα έχει ελεύθερη είσοδο αλλά θα πρέπει να πληρώνει.

ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ
Παιδεία
Θα δημιουργηθούν Ελληνικές σχολές μάθησης βασισμένες στα υψηλότερα πρότυπα της συμμετοχικής διδασκαλίας των Αρχαίων Ελλήνων από τη στιγμή που κάθε βρέφος έρχεται σε αυτόν τον κόσμο μέχρι το τελικό στάδιο της εκπαίδευσης του, παρέχοντας του παράλληλα μετεκπαιδεύσεις σε όλες τις ειδικές τεχνολογίες και τεχνικές που θα προκύψουν στην πορεία.
Θα διοργανωθεί, σχεδιαστεί και θα εδραιωθεί η οργάνωση που θα καθιερώσει την διδαχή της νεοελληνικής και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, με σκοπό να διακλαδωθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του Κόσμου γενικότερα. Η περαιτέρω καθιέρωση αυτών των οργανώσεων, με μαθητευομένους Έλληνες και Φιλέλληνες, θα επαναφέρουν, θα αναδιοργανώσουν και θα προασπίσουν την Ορθοδοξία της Ελληνικής γλώσσας στο παγκόσμιο στερέωμα. Η εγκαθίδρυση της Ορθοδοξίας της Ελληνικής ιστορίας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων αυτών των επιτροπών Ελλήνων & Φιλελλήνων που θα εγκατασταθούν σε κάθε εξωτερική πρωτεύουσα, σκοπό θα έχουν να διδάσκουν, να ενημερώνουν και να «εκπολιτίσουν» όλα τα μη Ελληνικά νομοθετικά σώματα. Παράλληλα θα διατηρούν, θα ενισχύουν και θα υπερασπίζονται τη «Διαφώτιση και την πηγή της διαφώτισης» που ονομάζεται Ελλάς, Έλληνες και Ελληνισμός στην αιωνιότητα, οδεύοντας προς το μέλλον.
Θα οργανωθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους Έλληνες όλων των ηλικιών. Θα επιδοτηθεί όπου είναι δυνατόν, ένα «τέλος της εκπαίδευσης» για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα ξεχωριστά για να παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές συνεδρίες και τα προγράμματα. Θα οργανωθούν τέτοιες συνεδρίες και προγράμματα για «επανεκπαίδευση και επανακατάρτιση», έτσι ώστε ο κάθε Έλληνας να ανακαλύπτει νέες προοπτικές, να μαθαίνει νέα επαγγέλματα, δεξιοτεχνίες και τέχνες, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται όλοι σε παραγωγικούς και χρήσιμους για το κοινωνικό σύνολο πολίτες.
Θα χρηματοδοτηθούν καινοτόμα προγράμματα και θα εγκατασταθούν σοβαρά δίκτυα σε όλα τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά σχολεία/ιδρύματα στην Ελλάδα και όπου υπάρχει Ελληνισμός γενικότερα, έτσι ώστε με τα ειδικά προγράμματα να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν οι νέες καινοτομίες, δημιουργίες, τεχνολογίες και άλλες εξελίξιμες μορφές προϊόντων. Τα παραγόμενα προϊόντα θα μπορούν να διατίθενται αμέσως στο εμπόριο για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Αυτόματα θα δημιουργηθεί αμοιβαίο όφελος στους μαθητές που φοιτούν, στους καθηγητές που διδάσκουν και κατ’ επέκταση της Ελλάδος, των Ελλήνων και του Ελληνισμού γενικότερα, με τέτοιο τρόπο αφού μέχρι το δέκα (10 %) τοις εκατό των δικαιωμάτων θα επιστρέφει πίσω στο ίδρυμα/σχολείο από όλες τις εμπορικές δραστηριότητες που θα προωθηθούν με τα νέα προϊόντα και τις τεχνολογίες, έτσι ώστε αυτά τα σχολεία/ιδρύματα να δημιουργούν δικούς τους μηχανισμούς αυτοχρηματοδότησης για να λειτουργούν στην αιωνιότητα.

Υγεία
Θα προσφέρονται υψηλών προδιαγραφών ιατρικές παροχές και υγειονομικές υπηρεσίες. Θα δημιουργηθεί τοπική φαρμακοβιομηχανία, νέες εναλλακτικές λύσεις, επαναστατική ιατρική και επιστημονική τεχνολογία σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου της φυσικής και της νανοτεχνολογίας. Θα ιδρυθούν κέντρα αποτοξίνωσης για εξαρτημένα άτομα, οίκοι ευγηρίας για τους ηλικιωμένους και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες τόσο υψηλών προδιαγραφών, που θα μπορεί εύκολα να γίνει προσιτό και επισκέψιμο από πολίτες του εξωτερικού. Σ’ αυτά τα κέντρα θα παρέχονται δωρεάν στους Έλληνες/Κύπριους όλες οι υπηρεσίες και τα προϊόντα, ενώ θα υπάρχει χρέωση για όλους τους υπόλοιπους. Με αυτόν τον τρόπο τα έργα θα μπορούν ταυτόχρονα να γίνουν και ανταποδοτικά.

Οικογένεια & αντιμετώπιση υπογεννητικότητας
Θα ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των Ελληνικών οικογενειών και του Ελληνισμού προσφέροντας ένα «υγιές μηνιαίο πάγιο για το νεογνό», έτσι ώστε περισσότερες οικογένειες να γίνονται «πολύ-οικογένειες». Συμπεριλαμβανομένου και ενός προγράμματος που θα ονομάζεται «από το λίκνο μέχρι το μνήμα», ο πατέρας και η μητέρα δεν θα έχουν πια καμία ανησυχία για το πως θα μεγαλώσουν και θα εκπαιδεύσουν τους απογόνους τους.

Ασφάλεια
Θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ασφαλείας, με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, την τεχνολογία και τις υποδομές, έτσι ώστε οι άνθρωποι στην Ελλάδα να αισθάνονται ασφαλείς στην προσωπική τους οικία στα σχολεία και στην εργασία τους.

Εμπόριο & Βιομηχανία
Θα δημιουργηθούν εργοστάσια (βιοτεχνία, βαριά βιομηχανία κ.λπ.) όπου θα μετατρέπεται η πρώτη ύλη σε προϊόντα, θα γίνουν «εκκολαπτήρια» τεχνολογίας κ.λπ. που θα επανδρώσουν σταθερά την αναπτυξιακή πολιτική και την ενδυνάμωση των εξαγωγών των προϊόντων της χώρας μας. Θα δημιουργηθούν υποστηρικτικές υπηρεσίες για το εμπόριο όπως λιμάνια, αεροδρόμια, χώροι αποθηκών, μεταβιβαστικά κέντρα, γραφεία ελέγχου ποιότητας και προώθησης και μεταπώλησης στο εξωτερικό κ.λπ.

Ορυκτός πλούτος
Θα δημιουργηθούν κέντρα έρευνας και τεχνολογίας, ορυχεία ανόρυξης πρώτων υλών, ώστε ν’ αξιοποιηθεί κατάλληλα όλος ο ορυκτός πλούτος της χώρας, οι σπάνιες γαίες κ.λπ.

Πολιτισμός
Θα γίνουν ανασκαφές, συντηρήσεις και προώθηση, στις περιοχές ιστορικής αξίας των πιο σημαντικών και κρίσιμων γεγονότων όλης της Ελληνικής ιστορίας, που είναι σημαντικά για το Έθνος της Ελλάδος. Η περεταίρω ανέγερση νέων μουσείων, πάρκων, πλατειών και αγαλμάτων του κάθε αρχαίου Έλληνα Σοφού, θα είναι μέσα στις άμεσες προτεραιότητες του προγράμματος.

Αθλητισμός
Θα χτιστούν νέες αθλητικές εγκαταστάσεις, θα δημιουργηθούν νέες οργανώσεις, με τα σωστά εργαλεία και θα βοηθηθεί η υποστήριξη σε όλους τους νέους αθλητές, μέσω οργανωμένων διατροφικών και αθλητικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ούτως ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα δια μέσου τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και διεθνών συναντήσεων και διαγωνισμών – αγώνων.

Τουρισμός
Θα δημιουργηθούν υποστηρικτικές υποδομές για τον τουρισμό όπως μαρίνες, αεροδρόμια-ελικοδρόμια, λιμάνια, μονοπάτια της φύσης, κέντρα διασκέδασης, κλπ. Ο στόχος είναι να προωθηθεί η κάθε μορφή συμβατού ή εναλλακτικού τουρισμού, όπως ο ιαματικός, ιατρικός, αγροτουρισμός, αρχαιολογικός, εικαστικός, καθώς επίσης και η δημιουργία θεματικών, θερμαλικών και εκπαιδευτικών πάρκων, κλπ.

Περιβάλλον
Στους πολίτες θα παρέχεται καθαρό νερό, απαλλαγμένο από δηλητήρια και τοξίνες, όπως φθόριο κ.λπ. Θα ελέγχεται η ατμόσφαιρα, θα γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις για να απαλλαχθούμε από τους τοξικούς ρύπους και θα δημιουργηθούν νέες βαθμίδες ελέγχου και λειτουργίας, ώστε ν’ αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η μόλυνση του πλανήτη.
Θα γίνουν όπου είναι δυνατόν, υπόγειες περισυλλογές και μεταφορά αποβλήτων των πόλεων προς τα κέντρα διαχείρισης απορριμμάτων, θα καθαριστούν όλοι οι Δήμοι, οι Κοινότητες και κάθε γωνιά της Ελλάδος γενικότερα από κάθε παράνομη απόρριψη και ταφή κάθε λογής απορριμμάτων, ώσπου να εξαλειφθεί η μάστιγα που ονομάζεται «απόβλητα» δια μέσου βιώσιμων μονάδων επεξεργασίας τους.

Μεταφορές
Θα κατασκευαστούν σοβαρές υποδομές για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στεριάς, αέρος και θαλάσσης, για πάσης μορφής (τρένα, μετρό, λεωφορεία, αεροπλάνα, πλοία, υδροπλάνα, κτλ) και θα χτιστούν νέοι δρόμοι ή θα συντηρηθούν οι παλιοί, ανεξαρτήτως των συνθηκών που επικρατούν.

Ενέργεια
Θα υλοποιηθούν έργα βάση νέων τεχνολογιών, για μια αειφόρο ενεργειακή ανάπτυξη ώστε να παραχθεί χαμηλού κόστους ενέργεια προς τον τελικό καταναλωτή χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον.

Διαβίωση
Θα υπάρξει παροχή οικονομικής προσιτής στέγασης, οικονομικά είδη ρουχισμού και γενικά το κόστος διαβίωσης θα περιοριστεί στο ελάχιστο.

Δίκτυα κοινής ωφελείας
Θα κατασκευαστούν επαρκή (όπου είναι εφικτό-υπόγεια) δίκτυα που θα μεταφέρεται με ευκολία και επάρκεια το νερό, το ρεύμα, το φυσικό αέριο κ.λπ. Όλες αυτές οι υποδομές θα υλοποιηθούν και στις πιο δύσβατες περιοχές με σκοπό να μειωθεί από τη μία κάθετα το κόστος λειτουργίας και διαβίωσης των πολιτών και από την άλλη να μειωθούν οι επικίνδυνοι για την υγεία ρύποι.

Διατροφή & Καλλιέργειες
Θα στηριχτούν προς βελτίωση και ανάπτυξη οι μονάδες γεωργικής και ζωικής παραγωγικότητας, για την παραγωγή τροφίμων, μέσω προηγμένων τεχνολογιών που θα είναι εναντίον των γενετικά τροποποιημένων σπόρων «GM» και υβριδίων, βάση εξελιγμένων μεθόδων ανάπτυξης, που θα βασίζονται στις τεχνικές καλλιέργειας που ακολουθούν τις αρχέγονες αρχές όπως διατυπώνονται στη μητέρα φύση. Επίσης θα εφαρμοστούν συμπληρωματικά υποχρεωτικά μέτρα για τις καλλιέργειες, με τους φυσικούς τοπικούς σπόρους που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, έτσι ώστε η Ελλάδα να γίνει ξανά ένα οργανικό προτεκτοράτο φυσικής ανάπτυξης, ούτως ώστε οτιδήποτε καλλιεργείται στην Ελλάδα να είναι πραγματικά βιολογικό.