ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΑΞΙΕΣ | ΑΡΧΕΣ | ΝΟΜΟΙ12 ΑΞΙΕΣ (ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ)

18 ΑΡΧΕΣ 3 ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ (ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ)


ΝΟΜΟΣ 1ΟΣΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ 2ΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

ΠΗΓΗ: aitherikigrafi.gr


 EIKONA: © ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ